<!-- ALIBABA.COM TRADE ASSURANCE CODE BEGIN -->
<script id="ali-ta-embed-script" src="//u.alicdn.com/js/5v/run/ta/embed.js?e=360" _cke_saved_src="//u.alicdn.com/js/5v/run/ta/embed.js?e=360" _cke_saved_src="//u.alicdn.com/js/5v/run/ta/embed.js?e=360" _cke_saved_src="//u.alicdn.com/js/5v/run/ta/embed.js?e=360" _cke_saved_src="//u.alicdn.com/js/5v/run/ta/embed.js?e=360" _cke_saved_src="//u.alicdn.com/js/5v/run/ta/embed.js?e=360" _cke_saved_src="//u.alicdn.com/js/5v/run/ta/embed.js?e=360" _cke_saved_src="//u.alicdn.com/js/5v/run/ta/embed.js?e=360" type="text/javascript" data-token="ID1h6V9FZ0YTbR1qXEENtiDkyu02UH_zi5ETu501k9GsAc*" ></script>
<!-- ALIBABA.COM TRADE ASSURANCE CODE END -->

浏览同类商品

上一页: 鹌鹑豆

下一页: 团圆豆

  • 商品名称: 团圆豆
  • 商品编号: 0214
  • 浏览次数: 71

联系方式
地址:山东省荣成市石岛管理区渔贸路18号
电话:7382446(国际贸易部) 7286288(市场开发部)
传真:0631-7382193
邮编:264309
E-mail:songhoujiang@ngfood.com.cn(国际贸易部)
        zhaotangming@ngfood.com.cn(市场开发部)